Wieprz
FIRMA GEOLOGICZNA, BADANIA GEOLOGICZNE I USŁUGI GEOLOGICZNE

firmy geologiczne - geologia, geotechnika, hydrogeologia, ochrona środowiska, geolodzy,
wiercenia geologiczne, opinie geologiczne pod budynki jednorodzinne, nadzory geotechniczne nad budowami,
badania płytą dynamiczną i płytą VSS, sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH - badania nośności gruntu,
badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków


[strona główna]

Pro Geo Grzegorz Stąporek
progeo@progeo.pl
tel. 604 458733
tel/fax. 18 4413345


Adres głównej siedziby firmy:
33-300 Nowy Sącz
ul. Głowackiego 34ANasza firma (w różnych formach prawnych) działa na rynku związanym z szeroko pojęta geologią już 30 lat. W tym czasie wykonaliśmy kilka tysięcy różnego typu opracowań z różnych dziedzin geologii, co pozwoliło nam zdobyć ogromne doświadczenie. Posiadamy laboratorium do badań gruntów oraz sprzęt techniczny do badań polowych i wierceń. Pracownicy naszej firmy - absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadają ministerialne uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu i wzięcie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie opracowań. Siedziba firmy mieści się w Nowym Sączu. Skomplikowane warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne terenów górskich pozwoliły nam na obycie się z najtrudniejszymi zadaniami, jakie można przedstawić firmie o naszym profilu. Ponadto w trakcie wielu lat pracy, firma nasza wykonała własne oprogramowanie do interpretacji, opracowywania i obróbki danych z badań geologicznych i hydrogeologicznych, co niezwykle przyśpiesza prace oraz wpływa na czytelność i estetykę naszych opracowań. Z naszych usług korzystają oprócz wielkich koncernów również małe firmy, indywidualni inwestorzy oraz wyższe uczelnie i ośrodki naukowe. W celu uzyskania dokładnych informacji o zakresie działalności firmy, prosimy o kontakt. Nasza działalność obejmuje teren całej Polski, jednak najczęściej wykonujemy opracowania na terenie województwa małoplskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego.

OFERTA DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
Dla Inwestorów indywidualnych proponujemy niskie ceny wykonania dokumentacji warunków geotechnicznych oraz ocen geotechnicznych warunków posadowienia obiektów - domków jednorodzinnych i budynków gospodarczych. Opracowania spełniają wymogi stawiane przez Starostwa powiatowe. Oferujemy bardzo krótkie terminy wykonania - około 4 dni od wykonania badań terenowych. Badania wykonujemy również przed kupnem działki w celu oceny jej przydaności pod kątem przyszłej budowy, a wykonane opracowanie można wykorzystać później - na etapie projektowym. W przypadku braku mapy sytuacyjno-wysokościowej, wykonujemy niezbędne domiary geodezyjne.

OFERTA DLA BIUR PROJEKTOWYCH
Okres współpracy z biurami projektowymi sięga niemal 30 lat. Przez ten czas nabraliśmy doświadczenia w wykonywaniu badań i opracowywaniu wyników prac geologicznych w taki sposób, aby nasze dokumentacje mogły być rzeczywiście przydatne, a nie tylko stanowiły "papier" będący załącznikiem do projektu. Dla stałych zleceniodawców mamy wyjątkowo korzystne oferty cenowe i krótkie terminy realizacji zleceń.

OFERTA DLA URZĘDÓW MIAST I GMIN
Współpraca z urzędami miast i gmin obejmuje głównie prace związane z osuwiskami. Na zlecenia tych instytucji wykonujemy dokumentacje warunków geologiczno-inżynierskich, geotechniczne i inne opracowania związane ze stabilizacją procesów osuwiskowych. Nasza współpraca obejmuje również wykonywanie dokumetacji heydrogeologicznych pod ujęcia wody dla gmin i należących do nich obiektów, czy dokumetowanie geologiczne tras pod inwestycje liniowe, takie jak wodociągi i kolektory sanitarne, a także wykonywanie prac geologicznych pod szkoły, przedszkola, stadiony i inne budynki użyteczności publicznej.

 

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE OPRACOWANIA:

>>> dokumentacja geologiczno - inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warnków posadowienia obiektu

>>> dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody

>>> dokumentacja (ekspertyza) geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu

>>> ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektu

>>> dokumentacja warunków hydrogeologicznych w miejscu projektowanej inwestycji mogacej negatywnie oddziaływać na środowisko

>>> sprawozdanie z wyników badań laboratoryjnych i polowych

>>> prognoza oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem ekofizjograficznym

>>> operat hydrologiczny rzeki lub potoku

>>> opinia hydrogeologiczna w miejscu
przeznaczonym pod odprowadzenie wód opadowych lub rozsączanie scieków

>>> opinia, ekspertyza, geologiczna, geologiczno-inżynierska, geotechniczna

>>> sprawozdanie z monitoringu składowiska odpadów, stacji paliw